Από τον καλοκαιρινό χορό του Συλλόγου στην πλατεία των Δυό Χωριών τον Αύγουστο του 2006