Σάββατο 4 Αυγούστου 2007. Ο καλοκαιρινός χορός του Συλλόγου στα Δυό Χωριά.