Από την πρώτη εκδρομή του νεοσύστατου τότε Συλλόγου Τηνίων Δυοχωριανών «Το Γλυστέρνι» στην Αρχαία Κόρινθο τον Μάϊο του 1974.