Ψήνοντας τους πατροπαράδοτους οβελίες το Πάσχα του 2007