Πάσχα 2007. Όλοι μαζί χωριανοί και επισκέπτες στο καθιερωμένο τραπέζι της Αγάπης στην πλατεία του χωριού.