Πάσχα 2002. Τραπέζι Αγάπης στην πλατεία του χωριού.