1. Οδηγίες ανάγνωσης και χρήσης του αρχείου.
Το αρχείο αποτελείται από πολλά φύλλα.
Το πρώτο φύλλο με αριθμό 1 αφορά την οικογένεια του πιο παληού γνωστού προγόνου μας, άρα και γενάρχη
θα λέγαμε, Ζαννή ή Ζάννε Νικολάου Κουμαριανού.
Κάτω από το ''κουτάκι'' του ζεύγους της οικογένειας, αναπτύσσονται ξεχωριστά κουτάκια για όλα τα παιδιά με την
σειρά γέννησής τους.
Με την χρήση χρωμάτων διευκολύνουμε τον οπτικό διαχωρισμό των επιπέδων (γεννεών). Π.χ. όλα τα παιδιά της τρίτης
γενιάς έχουν πράσινο χρώμα. Το σκούρο πράσινο είναι για το ''ενεργό'' (active) κουτάκι και το ανοικτό πράσινο
είναι για τα ''μη ενεργά'' (inactive) κουτάκια.
Κάθε επίπεδο (γενιά) έχει και το δικό της χρώμα.
Τα κουτάκια αριθμούνται και χρωματίζονται με τον εξής τρόπο:
1 παίρνει το κουτάκι του γενάρχη. - Χρώμα : Red   
Τα κουτάκια των παιδιών του, (είναι η δεύτερη γενιά) παίρνουν το 1 του πατέρα τους και ένα ακόμα ψηφίο
ανάλογα με την σειρά γέννησής τους (11,12,13, κ.ο.κ). Τα χρώματα της δεύτερης γενιάς είναι: Brown - Tan    
Τα κουτάκια των παιδιών της τρίτης γενιάς θα πάρουν τους αριθμούς που έχουν τα κουτάκια των γονιών τους
(11, 12, 13 κλπ) στους οποίους θα προστεθεί ένα ακόμη ψηφίο ανάλογα με την σειρά γέννησής τους.
π.χ. 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, κ.ο.κ   Χρώματα : Green - Lime    
Με τον ίδιο πάντα τρόπο γίνεται η αρίθμηση των επόμενων γεννεών.
Τέταρτη γενιά. Χρώματα Dark Blue - Pale Blue    
Πέμπτη γενιά. Χρώματα Violet - Lavender    
Έκτη γενιά. Χρώματα Orange - Gold    
Έβδομη γενιά. Χρώματα Dark red - Rose    
κ.ο.κ.    
   
Για να περιηγηθείτε στους διάφορους κλάδους και επίπεδα του Family Tree, επιλέξτε φύλλο στο
  κάτω μέρος (Αρχικό (1), 13, 131, κλπ)