(1)
Ζαννής (Ζάννες)       Νικολ. Κουμαριανός
  όνομα & υποκοριστικό όν. πατρ. επώνυμο  
                             
  χρονολογία χαρακτηριστικό παρατσούκλι  
   
Μαρία                          
  όνομα & υποκοριστικό όν. πατρ. επώνυμο  
                             
  χρονολογία χαρακτηριστικό παρατσούκλι  
                             
                             
  επεξηγηματικά ή συμπληρωματικά σχόλια σχετικά με τους ανωτέρω   
Δυό Χωριά - Τήνου                  
  στοιχεία τελευτ. γνωστής διεύθυνσης κατοικίας, τηλέφ. κλπ       
(11) (12) (13) (14)
Νικόλαος (Νικόλας)     Τζαν. Κουμαριανός Ματθαίος (Μαθιός)     Τζαν. Κουμαριανός Παναγιώτης         Τζαν. Κουμαριανός                             Δεσύπρης  
αδέλφια   όνομα & υποκοριστικό όν. πατρ. επώνυμο     όνομα & υποκοριστικό όν. πατρ. επώνυμο     όνομα & υποκοριστικό όν. πατρ. επώνυμο     όνομα & υποκοριστικό όν. πατρ. επώνυμο  
18…- 18…                       18…- 18…         Τσιτσιμαθιός       18…- 18…                                                    
  χρονολογία χαρακτηριστικό παρατσούκλι     χρονολογία χαρακτηριστικό παρατσούκλι     χρονολογία χαρακτηριστικό παρατσούκλι     χρονολογία χαρακτηριστικό παρατσούκλι  
               
Ειρήνη                           Ελένη                                                         Φραγκίσκα (Φραντζεσκούλα) Τζαν. Κουμαριανού
  όνομα & υποκοριστικό όν. πατρ. επώνυμο     όνομα & υποκοριστικό όν. πατρ. επώνυμο     όνομα & υποκοριστικό όν. πατρ. επώνυμο     όνομα & υποκοριστικό όν. πατρ. επώνυμο  
        εκ Τριαντάρου                       εκ Τριαντάρου                                             18…- 18…                            
  χρονολογία χαρακτηριστικό παρατσούκλι     χρονολογία χαρακτηριστικό παρατσούκλι     χρονολογία χαρακτηριστικό παρατσούκλι     χρονολογία χαρακτηριστικό παρατσούκλι  
                                                                                                                       
                                                                                                                       
  επεξηγηματικά ή συμπληρωματικά σχόλια σχετικά με τους ανωτέρω      επεξηγηματικά ή συμπληρωματικά σχόλια σχετικά με τους ανωτέρω      επεξηγηματικά ή συμπληρωματικά σχόλια σχετικά με τους ανωτέρω      επεξηγηματικά ή συμπληρωματικά σχόλια σχετικά με τους ανωτέρω   
Δυό Χωριά - Τήνου                   Δυό Χωριά - Τήνου                   Τριαντάρος - Τήνου                   Δύο Χωριά -Τήνου                  
  στοιχεία τελευτ. γνωστής διεύθυνσης κατοικίας, τηλέφ. κλπ          στοιχεία τελευτ. γνωστής διεύθυνσης κατοικίας, τηλέφ. κλπ          στοιχεία τελευτ. γνωστής διεύθυνσης κατοικίας, τηλέφ. κλπ          στοιχεία τελευτ. γνωστής διεύθυνσης κατοικίας, τηλέφ. κλπ