Το “Γλυστέρνι”
Στην κρυσταλλένια βρύση του, θαρρείς,
Λευκή νεράιδα παίζει ολημερίς
Και σου γελάει