Το Απάνω Ξυνάρι. Λουλουδιασμένο με τις γλάστρες και το μεράκι της Κυρά  Ευσταθίας.