Το Απάνω Ξυνάρι (εσωτερικό). Η πηγή της ζωής του χωριού για γενιές και γενιές. Εδώ έρχονταν οι νοικοκυρές μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70 να γεμίσουν τις στάμνες με πόσιμο νερό, εδώ να πλύνουν τα ρούχα. Ένας τόπος καθημερινής επαφής, ενημέρωσης και συναναστροφής.