“Τ’ απάνω χωριό” 1974 – Ίσα που άρχιζε να εισβάλει ο “πολιτισμός”.  
Έτσι το ζήσαμε και τ’ αγαπήσαμε. Λιτό, παραδοσιακό κι’ αμακιγιάριστο.