καλώς ήλθατε στην οικογενειακή μας ιστοσελίδα (www.koumarianos.com) ...
... την οποία δημιουργήσαμε προκειμένου να διευκολύνουμε την επικοινωνία με τους απανταχού συνεπωνύμους μας, οι οποίοι - όπως κι' εμείς - αναζητούν συγγενείς, προγόνους και συντοπίτες. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε συμπεριλάβει όσα στοιχεία έχουμε μέχρι σήμερα συγκεντρώσει σχετικά με το γενεαλογικό μας δέντρο, ελπίζοντας να αποτελέσουν μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη βάση δεδομένων, χρήσιμη σε όσους αναζητούν τις ρίζες τους. Έχουμε επίσης συμπεριλάβει ενδιαφέροντα ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία, φωτογραφίες και πληροφορίες που αφορούν στον γενέθλιό μας τόπο (Δύο Χωριά Τήνου).
συνέχεια >>>
   
welcome to Koumarianos family website, (www.koumarianos.com)
... that has been created in order to facilitate the communication between people all over the world holding the same family name and searching - like us - relatives, ancestors and fellow countrymen. In our web site we have incorporated all the data we have gathered up to now, regarding our family tree that we hope will be a continuously enriched and updated data base, useful for any body seeking his roots. Interesting historical and social data, photos and information relative to our native village (Dyo Horia - Tinos), have also been added.
continue >>>
     
Η Μακεδονία είναι Ελληνική
 
Makedonia is Greek